Konsulentydelser

Jeg vil i mit arbejde som konsulent gerne fokusere på:

  • Projektledelse, ledelse i sundhedssektoren, facilitere at folk går i samme retning og opnår resultater, understøtte at fag- og specialistkompetencer suppleres med generelle kompetencer
  • …at få arbejdspladser, organisationer, afdelinger til at prøve noget nyt, og hjælpe til med at ledere (under)støtter og stimulerer medarbejderes kreativitet

Måske kan I bruge mig som..

  • Projektleder – eller som den, der støtter projektlederen med erfaring og indsigt
  • Projektudvikler – sammen med jer på ledelsesgangen, eller ude i organisationen
  • Den der undersøger, om der overhovedet er basis for et projekt
  • ..måske endda som oprydder, når et projekt eller en opgave skal tilbage på sporet
  • Facilitator på en konference, i en workshop, på et ledelsesseminar
  • Ham, der kommer med et inspirerende, irriterende eller ligefrem provokerende oplæg til at sætte diskussionen i gang
  • ..eller også gerne til at runde dagen af med – med et glimt i øjet