Dansk Selskab for Patientsikkerhed

  • Opgaver i forbindelse med afslutning af det store partnerskabsprojekt med TrygFonden: Hej Sundhedsvæsen (2018)
  • Projektleder for FremfærdÆldre projektet: Klar Til Samtalen – Ældreområdet (oktober 2017- april 2019), som handler om, at personalet skal blive bedre til at få talt med de ældre om, hvordan de gerne vil leve deres sidste tid – herunder behandlingsniveauet
  • Projektleder for TrygFonds-projektet: Klar Til Samtalen – Sygehuse (november 2017 – maj 2019), som handler om helt det samme – bare på sygehusene
Sundhedsstyrelsens logo

Sundhedsstyrelsen – Enhed for evidens, uddannelse og beredskab (EUB)

  • Overlægekonsulent siden september 2017 blandt andet i Initiativ 5 under demenshandlingsplanen: Reduktion af ordination af antipsykotisk medicin til demente

3 F – Juridisk Sekretariat

  • Arbejdsmedicinsk speciallægekonsulent siden 1987 – arbejdsskadesager

KL

  • Arrangør af debat på Ældrekonferencen 2017: Vi må snakke mere om døden – og gøre noget ved den!