Patienternes mand

Jeg er født og opvokset i en bagerfamilie i Brønderslev. Jeg gik i gymnasium i Hjørring og flyttede efter studentereksamen i 1972 til Aarhus for at læse medicin på Aarhus Universitet, hvor jeg blev læge fra i 1981.

Efter uddannelsen var jeg inde om anæstesi, kirurgi, medicin og psykiatri og var derefter i mange år indenfor arbejdsmedicinområdet. Først på Aarhus Arbejdsmedicinsk Klinik, mens malersyndromet var ved at blive anerkendt. Jeg fokuserede dog mest på nedslidningssygdomme og blev efterhånden specialist i bl.a. syerskers arbejdsmiljø. Udover patientundersøgelser, rådgivning og vejledning deltog jeg også i en del forskning til gavn for syerskernes arbejdsforhold.

Næste skridt blev Bedriftssundhedstjenesten (BST), hvor jeg var en del år – afbrudt af en pause, hvor jeg var selvstændig konsulent i et par år med opgaver for blandt andet for Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Da jeg vendte tilbage til BST, kom ledelse mere og mere i fokus, men også bredere ’sundhed på arbejdspladsen’ temaer. I den forbindelse blev det også til en del rejsen rundt i landet, hvor jeg holdt masser af foredrag i f.eks. fagforeninger og hos arbejdsgiverorganisationer.

Jeg kom dog til at savne hospitalsmiljøet og det kliniske arbejde, og jeg vendte derfor tilbage til sygehusvæsenet. Her var jeg at få lov til at stå for opbygningen af en hel ny Fælles Akut Modtageenhed som ledende overlæge på Horsens Sygehus. Det blev til ni år på Horsens Sygehus, hvor det lykkedes mig at være med til at afprøve ny teknologi, udfordre systemet og udvikle nye modeller, som gjorde at afdelingen hurtigt blev anerkendt som ledende indenfor akutområdet.

Efter 43 år i Aarhus flyttede jeg til København i 2015 som overlæge i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Her har jeg fokuseret på faglige områder som patient- og pårørendeinddragelse, ulighed i adgang til sundhedsydelser og de alvorligt syge borgeres mulighed for selv at bestemme over behandlingsniveauet deres sidste levetid. Jeg har deltaget i og bidraget til en lang række af arbejdsgrupper, debatfora og offentlige arrangementer i både indland og udland for at sikre og forbedre patienters rettigheder.

Efter 3 år i Dansk Selskab for Patientsikkerhed har jeg pr. 1. januar 2018 realiseret min langsigtede plan om at benytte mine mange års forskelligartede erfaringer i rollen som selvstændig konsulent.

Jeg vil i mit arbejde som konsulent gerne fokusere på:

  • Projektledelse, ledelse i sundhedssektoren, facilitere at folk går i samme retning og opnår resultater, understøtte at fag- og specialistkompetencer suppleres med generelle kompetencer
  • Få arbejdspladser, organisationer, afdelinger til at prøve noget nyt, og hjælpe til med at ledere (under)støtter og stimulerer medarbejderes kreativitet

Alt sammen med fokus på at gøre det bedre for brugerne af sundhedsvæsenet.

Som en af mine tidligere chefer har sagt: ”Ove – du er jo patienternes mand!” – og det er også det jeg vil være som konsulent!

Ove Gaardboe portræt